สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กองทัพพร้อมร่วมชุมชน สร้างความสุขในชาติ

การประชุมสภากลาโหมวานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีข้อสั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ให้บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกับภาคประชาชน ตามหลักสืบสาน รักษาและต่อยอดในพระราชปณิธาน 5 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อรวมคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไปด้วยกัน ต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่

ในส่วนของการปฏิรูปกองทัพ ในเรื่องกำลังพล ที่นำกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เป็นการชั่วคราว ทดแทนกำลังทหารประจำการที่มีการสูญเสีย และไม่มีการบรรจุทดแทนในหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบเป็นหลัก โดยให้ขยายผลครอบคลุมทั้งอัตรานายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปงานด้านกำลังพล และงบประมาณ

และเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ แก่ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพในการขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้านความมั่นคงของภูมิภาค การตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้สามารถมอบให้กับ 4 ประเทศก่อนประกอบด้วย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเมียนมา