สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ประกันสังคมลดเงินสมทบเหลือ 2% ถึงเดือน พ.ย.

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการลดหย่อนเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ให้เหลือเพียงร้อยละ 2 จากที่ต้องจ่ายในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายนนี้ว่า จะช่วยลดภาระให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน รวมเกือบ 13 ล้านคน และนายจ้างอีกเกือบ 500,000 ราย รวมเป็นเงินกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการการช่วยเหลือดังกล่าว เป็นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา และหากคิดเป็นจำนวนเงินแล้ว ลูกจ้างจะประหยัดเงินไปเฉลี่ยคนละ 1,000 บาท