สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พนักงานการบินไทยสมัครใจลาออกเกือบ 2,000 คน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยผลการดำเนินโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมใจเสียสละ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และยืดกระแสเงินสดออกไปให้ได้มากที่สุด โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคมที่ผ่านมา

แบ่งเป็นโครงการร่วมใจจากองค์กร หรือลาออกจากบริษัท 1,918 คน ซึ่งหากได้รับการอนุมัติฯ จะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ อีกโครงการ คือลาระยะยาว มีพนักงานร่วมโครงการ 2,699 คน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินรายเดือนเพียง 20% ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายนปีหน้า จากนั้นจึงมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ซึ่งจะเปิดรับสมัครอีกครั้งประมาณเดือนมีนาคม 2564 และหากได้รับการอนุมัติฯ จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ส่วนพนักงานที่ร่วมทั้ง 2 โครงการมี 360 คน รวม 4,977 คน ถือว่าได้รับความร่วมมือจากพนักงานผู้เสียสละ เป็นอย่างดี เพื่อให้บริษัทซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการต่อไป