สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : ส่งของขวัญให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การปราศรัยของผู้ชุมนุมทางการเมือง ที่พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอยู่ การเปิดรับช่องทางช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เหล่านี้เป็นคำถามถึงสภาพการให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ซึ่งมักถูกมองว่ามีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเกิดขึ้นมากที่สุด

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล โครงการต่างๆ ของตำรวจตระเวนชายแดน ยืนยันกับทีมสนามข่าว 7 สี ว่าการศึกษาทุกวันนี้ที่มอบให้กับเด็กๆ และเยาวชนตามแนวชายแดน ได้มาตรฐาน แทบไม่หลงเหลือความเหลื่อมล้ำเหมือนที่หลายคนเข้าใจ มีการนำเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน บางโรงเรียนยังมีสภาพที่ดีกว่าโรงเรียนในเมือง โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เด็กและเยาวชน สามารถพัฒนาเติบโตมีความรู้ และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการให้การสนับสนุนของภาครัฐภาคเอกชน หลายโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ นำไปทดแทน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุด ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 164 แห่ง สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดสน

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน มีหลายช่องทางที่ในแต่ละปี จะเปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินหรือสิ่งของไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่เพิ่งมีโครงการเปิดรับกล่องกระดาษ ซองที่ไม่ใช้แล้วจากประชาชน ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเครื่องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้