ข่าวภาคค่ำ

บรรยากาศการลอยกระทงแบบ New Normal ที่คลองโอ่งอ่าง

เทศกาลลอยกระทง ในกรุงเทพมหานคร ปีนี้ จัดใหญ่ที่คลองโอ่งอ่างและสะพานพระราม 8 เน้นให้ลอยกระทงแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัย ไปติดตามกับ คุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ รายงานสดจากคลองโอ่งอ่าง