อาทิตย์ติดข่าว

รัฐบาล เร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนชาวนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโนนสูง และ อำเภอพิมาย ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมคลี่คลายแล้ว 6 อำเภอ จากที่ประสบอุกภัยใน 15 อำเภอ ในโอกาสนี้ได้

ยืนยันกับชาวบ้านว่า รัฐบาลได้ติดตามขับเคลื่อนส่วนราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อดำรงการช่วยเหลือต่อเนื่องกันมา และพร้อมจะสนับสนุนให้การช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันเร่งระบายน้ำในพื้นที่นำ้ท่วมขังสูงลงลำน้ำสายหลักให้เร็วที่สุด และเยียวยาความเสียหายของพื้นที่การเกษตร การเสริมการจ้างงาน รวมทั้งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขอให้ สทนช. พิจารณาแผนและมาตรการป้องกันน้ำท่วม จัดทำแหล่งเก็บกักน้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับฤดูแล้งด้วย