สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สปสช.ยัน พร้อมนำร่องคลินิกรักษาใน กทม.วันนี้ -ทดลอง 4 จังหวัด ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

ระบบบริการปฐมภูมิในรูปแบบใหม่ “รักษาทุกที่ ในเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จะเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการปฐมภูมิใดก็ได้ที่อยู่ในเครือข่ายบริการชุมชนอบอุ่น แตกต่างจากเดิมที่จำกัดให้รับบริการปฐมภูมิเฉพาะหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนเท่านั้น ก็คือ เดิมเฉพาะ คลินิกบัตรทอง ที่เรามีชื่ออยู่หน้าบัตรทอง เปลี่ยนมาเป็น คลินิกใกล้บ้านในพื้นที่เขตเดียวกัน คลินิกไหนก็ได้

สปสช. จะเชื่อมต่อระบบและข้อมูลผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชน ไปตรวจรักษาที่ คลินิก หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยร่วมบริการ ไม่ต้องใช้ใบส่งต่อ ไม่ต้องขอประวัติการรักษาจากที่เก่า โดย สปสช.จะเคลียร์ค่ารักษาพยาบาล ให้คลินิกบัตรทอง ที่เบิกจ่ายเอง

แต่เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ยังใช้ในระบบส่งต่อเหมือนเดิม ก็คือต้องส่งต่อจากคลินิก หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ไปโรงพยาบาล

แต่สำหรับ 4 จังหวัดนำร่องรักษาผู้ป่วยใน ก็คือผู้ป่วยบัตรทองที่อาการถึงขั้น ต้องนอนโรงพยาบาล ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2563 จะเป็นคนกลุ่มแรก ที่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 อธิบายว่า คนไข้บัตรทอง ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัว มานอนโรงพยาบาล ไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลหน้าบัตรทอง เช่น มาทำงานอยู่ต่างจังหวัด อาจจะอยู่ห่างจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้เกือบ 200 กิโลเมตร ทำให้ยุ่งยากถ้าต้องใช้ใบส่งตัว และระบบข้อมูลในปัจจุบัน เชื่อมโยงถึงกัน ผู้ป่วยในที่ต้องนอนโรงพยาบาลจึงไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ย้ำว่า เฉพาะ4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมแล้วมีประชากรกว่า 7 ล้านคน ไม่ใช่ทั่วประเทศ

ขณะที่ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้ำว่า พร้อมเป็นโรงพยาบาลนำร่อง การที่ผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลโดย ไม่ต้องย้อนกลับไปเอาใบส่งตัว และในส่วนของคนไข้บัตรทอง ขอให้มั่นใจ โรงพยาบาล จะไม่เรียกร้องให้ท่านกลับไปเอาไปส่งตัว ค่ารักษาพยาบาลของคนไข้ ก็จะเบิกจ่ายตรงกับ สปสช.