สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รัฐบาลห่วงชุมนุมทำเศรษฐกิจไทยสะดุด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกำลังมีการปรับตัว เพื่อรองรับสู่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ขณะ ที่บริษัท Fitch Ratings ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ และ ให้มุมมองความน่าเชื่อถือของไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจหดตัว ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของกระทรวงการคลัง ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อต่างๆ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ จึงเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้น แต่รัฐบาลมีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง ว่าการชุมนุมในปัจจุบัน จะส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสะดุดลง กระทบบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมไปถึงความมั่นใจของนักลงทุนด้วย