7HDร้อนออนไลน์

น้ำมูลล้นตลิ่ง เอ่อท่วมศูนย์ราชการเมืองพิมาย

วันนี้ ( 2 พ.ย.63 ) ปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลที่ไหลมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลลงสู่ลำน้ำมูลเข้าสู่ในอำเภอพิมาย ส่งผลทำให้น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ในตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลท่าหลวง และตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร และบางหลังถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ได้รับความเดือดร้อนหนัก

ล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าท่อระบายน้ำ เอ่อท่วมที่ว่าการอำเภอพิมาย และสถานที่ราชการต่างๆ  รวมทั้ง ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ สถานีรถ บขส. และโครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอพิมายกว่า 800 หลัง โดยน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าโครงการ ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะท่วมสูงขึ้นอีก ทหารจากกองทัพภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอพิมาย ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง