ข่าวภาคค่ำ

ครม.ลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจอันดามัน

นายกรัฐมนตรี เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ หารือร่วมนักธุรกิจในพื้นที่ เน้นภาคการท่องเที่ยว พร้อมหามาตรการแก้ไขการว่างงาน

การหารือที่เกิดขึ้นก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัญหาเร่งด่วนคือ การแก้ไขการว่างงาน การขาดรายได้ ใช้หลักการสึนามิโมเดล พักชำระหนี้ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการประชุม สัมมนาภาครัฐในพื้นที่ รวมถึงพัฒนา ยกระดับจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตพิเศษทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม เชื่อมทาง 2 ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้าด้วยกัน ปรับรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยใช้ศักยภาพของพื้นที่ ไม่ได้พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจดูระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยและภูเก็ต รวมถึงการบริหารจัดการของโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในระบบ ALSQ หรือ การใช้โรงแรมเป็นที่กักตัว เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว