สนามข่าว 7 สี

ครม.ถกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

วันนี้ (3 พ.ย.) คณะรัฐมนตรี ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่สัญจรไปประชุมนอกสถานที่ถึงจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจแถบจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน ก่อนเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบ ติดตามได้จากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากจังหวัดภูเก็ต

ครม.สัญจรครั้งนี้ เน้นที่การพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เจาะพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ทั้งการจ้างงาน กระตุ้นท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงช่วยเหลือผลิตผลทางภาคใต้ ระหว่างรอการเปิดรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (3 พ.ย.) เน้นไปที่การส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต, สตูล, พังงา, กระบี่, ระนอง และตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่จากรายได้หลักที่มาจากนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติร้อยละ 90 หดหายจากโรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก

เช้านี้ คณะรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมและเริ่มประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อนำผลประชุมเสนอประต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อทันที โดยวาระหลักหนีไม่พ้นเรื่องการพัฒนาจังหวัดอันดามัน ที่ต้องเริ่มเริ่มจากฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน ด้วยการส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ มาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน แพ็กเกจท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ การมาจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่ การเพิ่มเที่ยวบินในช่วงสุดสัปดาห์ พักชำระหนี้ ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งหลายมาตรการต้องผ่านการพิจารณา จาก ศบศ. ก่อนคณะรัฐมนตรี แต่การจ้างงานที่เป็นอีก 1 ในเรื่องเร่งด่วนนั้น

วันนี้ กระทรวงแรงงาน จะขออนุมัติงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อจ้างงาน 18,000 คน ในพื้นใน 6 จังหวัดอันดามัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา ยกระดับจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองเที่ยวเชิงคุณภาพระดับโลก มีศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร เป็นเมืองสมาร์ทซิตี และมีแผนการท่องเที่ยวที่ไม่พึ่งพิงการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเพียบอย่างเดียว

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ด้วยการประกันราคายางพารา