ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาล เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

รัฐบาลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามัน และให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวในอนาคต

นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการลงพื้นที่เพื่อประชุม ครม.สัญจร ตรวจเยี่ยมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อดูพร้อมสนามบินนานาชาติทั้ง 2 แห่ง ซึ่งนอกจากเป็นการเรียกความเชื่อมั่นแล้ว ยังได้ขอให้แต่ละจังหวัด ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แต่ละพื้นที่ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังรับฟังข้อเสนอของนักธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าจะดำเนินการให้ทันที แต่บางเรื่องต้องนำเข้าที่ประชุม ศบศ.ก่อน และยังยืนยันว่า จังหวัดต้องมีการเตรียมการท่องเที่ยวในอนาคต

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามหลักเกณฑ์เดิม ที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1.8 ล้านราย พร้อมทั้งอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 จำนวน 1.1 ล้านครัวเรือนด้วย

ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ล่าสุด กกต. ให้ความชัดเจนแล้วว่า ข้าราชการการเมือง สส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้