7HDร้อนออนไลน์

"บิณฑ์" ลุยมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิมาย

สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีระดับทรงตัวและลดลงเป็นระยะ แต่ชาวบ้านในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในที่ลุ่มต่ำ ริมฝั่งลำน้ำมูล ยังคงได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถออกมาซื้ออาหารและเครื่องใช้จำเป็น

วันนี้ (6 พ.ย.63) นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงชื่อดัง พร้อมกับกลุ่มอาสากู้ชีพกู้ภัย ได้นำเรือท้องแบนล่องไปตามลำน้ำมูล ไปที่วัดบ้านกระเบื้องน้อย-จบก ตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านคุ้มโค้งไทรทอง ที่ถูกน้ำท่วมขังทั้งชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อเป็นกำลังในการสู้ชีวิต ผ่านวิกฤติน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.โชคชัย น้ำที่ล้นมาจากเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ไหลเข้ามาใน อ.โชคชัยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสถานการณ์น้ำที่บ้านกอก และบ้านประดากุด ต.พลับพลา อ.โชคชัย น้ำได้เอ่อท่วมพื้นที่อีกรอบ  มีบ้านเรือน พื้นที่เกษตร โรงเรียน และสถานที่ราชการได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านกอก ระดับน้ำท่วมสูงจนต้องประกาศหยุดเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) และผู้นำชุมชน ได้เร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และให้ชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงภายใน 2 วัน