ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลชลบุรี

ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมสิริราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตั้งในห้องผู้ป่วย เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ จัดซื้อ ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ซึ่งใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วยตลอดเวลา ทำให้อากาศในห้องที่มีเชื้อโรคถูกดูดออกจากห้องอย่างรวดเร็ว โดยไม่นำอากาศเดิมภายในห้องกลับมาใช้ซ้ำ สามารถรองรับการติดตั้งในหอผู้ป่วยรวม ที่มีตั้งแต่ 3-9 เตียงต่อห้อง นอกจากนี้ หากสถานการณ์โรคโควิด-19 หมดไป จะสามารถนำมาปรับใช้เป็นห้องรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด