ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : มทส.ดันเครื่องฆ่าโควิดสู่อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัวเครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ ฆ่าไวรัสโควิด-19 เครื่องแรกของไทย จุดเด่นคือต้นทุนต่ำ ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ติดตามจากรายงานของคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

ไม่เพียงหมึกพิมพ์จะไม่ละลาย ใบปริญญาบัตรเกือบ 2,000 ใบ ในห้องอบฆ่าเชื้อ ยังปลอดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง เพราะใช้อุณภูมิต่ำ เป็นเทคนิคในการลดความร้อนที่จะกระทบต่อวัตถุ ที่สำคัญใช้ต้นทุนต่ำในการอบฆ่าเชื้อ เนื่องจากใช้แอลกอฮอล์และน้ำเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอ ทำให้เครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เหมาะกับการอบฆ่าเชื้อวัสดุทุกชนิด และถูกกว่าการนำเข้าถึง 20 เท่า ทั้งยังไม่มีสารตกค้าง และรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักการฆ่าไวรัสของเครื่องจะใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โดยใช้สารกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่ง เพื่อปล่อยประจุลบ (-) และ บวก (+) ออกมา ทำให้เอทานอลและน้ำแตกตัวเป็นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นไอเคมี ที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ทีมวิจัย ได้ทดสอบด้วยการนำสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ที่แข็งแรงและทนกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่เข้าไปในห้อง พบว่าไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ได้จากเครื่องกำเนิดไอฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์

ที่สำคัญวัสดุประกอบเครื่องส่วนใหญ่หาได้ภายในประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ใช้ประโยชน์ได้กว้าง ทั้งอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์, ชุด PPE, บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนวัสดุฝังในร่างกาย รวมถึงระบบท่อส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศในอาคาร ก็ฆ่าเชื้ออย่างได้ผล นี่ทำให้ทีมวิจัยตัดสินใจจะนำนวัตกรรมเครื่องแรกของประเทศไทย ไปต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับวงการสาธารณสุขไทย