ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : สังคมผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่คนไทยต้องใส่ใจ

ปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของคนแก่ เพราะโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลกับสังคมไทยทั้งระบบ ตีตรงจุด สัปดาห์นี้ จะตีแผ่ในทุกมิติ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจกับเรื่องนี้ เพราะสังคมผู้สูงวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด...