สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ตะบันน้ำแก้ไฟป่าผลาญสิ่งแวดล้อม

การตะบันน้ำ เป็นหลักการสูบน้ำจากที่ต่ำเพิ่มแรงดันขึ้นไปยังที่สูง ที่ชาวบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี นำมาปรับใช้กับชุมชน โดยการสนับสนุนของ ปตท. เพื่อสร้างพื้นที่ป่าเปียก แก้ปัญหาไฟป่า ที่ผลาญทำลายสิ่งแวดล้อม ติดตามจากรายงานคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

เขาชีปิด เป็นเขาที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งทุกปีจะต้องเผชิญปัญหาไฟป่า ผลาญทำลายความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน ปตท. จึงสร้างแนวคิดทำป่าเปียก เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผินป่า โดยใช้หลักการการตะบันน้ำ เพื่อดันน้ำจากที่ต่ำไปกักเก็บไว้บนที่สูง เพื่อกระจายไปตามสันเขา ผ่านท่อที่เจาะรูเล็ก ๆ ให้น้ำไหลลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินได้ตลอดทั้งปี

เพื่อให้ได้วงจรที่สมบูรณ์ ปตท. ได้ขยายทุ่นลอยน้ำโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยังเครื่องตะบันน้ำ ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มความดันภายในท่อ ด้วยการปิดประตูอย่างรวดเร็ว ทำให้การไหลของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง สามารถดันน้ำจากที่ต่ำไปกักเก็บไว้บนยอดเขาชีปิด โดยมีวงรอบของการทำงานทุก ๆ 2 วินาที ตามอัตราความสูงที่ส่งได้ เพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อป่าชุ่มชื้น น้ำสะสมใต้ดินก็เพิ่มปริมาณ ทำให้ชาวบ้านดงขี้เหล็กไม่ต้องเผชิญปัญหาไฟป่า แถมยังมีน้ำเพียงพอต่อการใช้สอยตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะชุมชน ร่วมกันคิดและสานต่อแนวคิด จากการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทน ลดต้นทุน ลดความเหลื่อมล้ำ และช่องว่างทางสังคม

ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่ยั่งยืน นี่คือสิ่งที่ ปตท. ยืนหยัด และมุ่งมั่นเติบโตไปพร้อมกับชุมชน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า