สนามข่าว 7 สี

จับตา ครม.เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ติดตามได้จากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล

แม้จะมีหลายมาตรการออกมาแล้ว แต่เสียงสะท้อนจากประชาชนถึงรัฐบาลมากที่สุดในขณะนี้ คือ ต้องการให้แก้ปัญหาว่างงาน

โดยที่ประชุม ครม.จะรับทราบสรุปผลโครงการ ชิมช้อปใช้ ที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนที่ประเทศไทยจะประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังหวังว่าโครงการ คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน รวมถึงโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาวช่วงปลายปี เพื่อเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

อีกประเด็น คือ การพิจารณาขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด จากเดิม 10 ปี หลังกรมควบคุมมลพิษ ศึกษาแล้วว่ายิ่งรถเก่า ยิ่งมีมลพิษสูง ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีกว่า 87,000 คัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องตรวจเช็กสภาพรถอย่างเข้มงวดทุก 3 เดือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอ

ในที่ประชุม ครม.วันนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะรายงานเสียงสะท้อนของประชาชน จากการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ปี 2563 ครบ 1 ปี แม้ยังพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ ให้เร่งแก้ปัญหาการว่างงาน ด้วยการจ้างงานชั่วคราว หาตลาดรองรับสินค้าชุมชน จัดฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้ ช่วยเหลือค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ หรือ สมาร์ต ฟาร์มเมอร์

ขณะที่ กระทรวงการคลัง จะเสนอการขยายเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19