ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ส่องคุณภาพชีวิตคนไทยหลังเกษียณ

การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีหน้า ภาครัฐมีการรับมืออย่างไร จะเท่าทันกับสถานการณ์หรือไม่ ตีตรงจุดวันนี้ ไปหาคำตอบมาให้แล้ว …