ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เปิดกฎกระทรวงใหม่คุมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้จะพาไปติดตามธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ที่รัฐเอื้อมมือเข้ามากำกับดูแลแล้ว...