ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานและระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล

นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสูตล ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับพระราชทาน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ ในการจัดซื้อฯ เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่กลับมาจากต่างประเทศผ่านชายแดนภาคใต้ และหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ยังสามารถนำไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้

จากนั้น เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์พระราชทานแก่โรงพยาบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ ซึ่งเป็นระบบถาวรติดตั้งในห้องผู้ป่วยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ใช้หลักการนำอากาศสะอาดเติมเข้าสู่ห้องผู้ป่วย โดยไม่นำอากาศเดิมในห้องกลับมาใช้ซ้ำ ทั้งยังสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อป้องกันเชื้อราและเชื้อโรคอื่น ไม่ให้เจริญเติบโตในห้องผู้ป่วย และหากสถานการณ์โควิด-19 หมดไป จะนำมาปรับใช้เป็นห้องรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด