ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : รื้อพื้นซ่อมถนนสาย กจ.3007 หลังเปิดใช้ 7 วัน ถนนพัง

“ซ่อมถนนสาย กจ.3007 พังเสียหายหลังเปิดใช้ 7 วัน เสร็จสมบูรณ์สิ้นปี 2563”

ถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 324 บ้านทุ่งทอง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใช้งานมามากกว่า 10 ปี แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จึงทำโครงการซ่อม สร้าง 2 สัญญา ระยะทาง 3.36 กิโลเมตร เอกชนส่งมอบงานเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ตรวจรับและจ่ายค่าจ้างครบแล้ว 20,994,000 บาท จากนั้นเปิดใช้แค่ 7 วัน ถนนพัง แล้วชาวบ้านสะท้อนปัญหานี้ ส่งผลให้โครงการนี้ถูกตรวจสอบและมีการแก้ไขโดยซ่อมถนน

ใช้วิธีรีไซคลิ่ง รื้อพื้นถนน-ชั้นรองพื้น นำมาผสมกับปูนซีเมนต์และบดอัด ทำใหม่ทั้งสายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ เอกชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกว่า 10 ล้านบาท เพราะอยู่ในประกันสัญญา 2 ปี

เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่สัญจรไป-มา จึงติดตั้งป้ายและกั้นพื้นที่ช่วงซ่อมถนน ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.กาญจนบุรี ชมรม STRONG กาญจนบุรี และอดีตผู้ว่า เห็นตรงกันว่าการที่ทุกฝ่ายช่วยกันติดตามตรวจสอบส่งผลให้โครงการนี้มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7