ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเครื่องช่วยหายใจพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส

นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ นอกจากนี้ หากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น ยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้ในอนาคต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด