ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย

เวลา 17.35 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค สำหรับสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ รายล้อมด้วยสถานที่อันทรงคุณค่าของชาติ อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม ภายในสถานีจึงตกแต่งให้สอดคล้องกับบริบทสถานที่ตั้ง ออกแบบให้ได้บรรยากาศของการเดินเข้าไปในโบราณสถานสำคัญ ด้วยงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย โทนสีทองและสีแดง เช่น เสาโครงสร้างทางวิศวกรรมบริเวณโถงทางเดินตกแต่งด้วยเสาสดุมภ์ย่อมุมไม้แปด ปลายเสาเป็นบัวจงกลปิดทองคำเปลว กระเบื้องประดับผนังเป็นลายดอกประจำยาม หรือลายสี่กลีบ แม่ลายสำคัญของลายไทย ส่วนฝ้าเพดานเป็นลายดอกพุดตาน การผูกลายมีพื้นฐานมาจากดอกไม้ ดั่งการร้อยมาลัย เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน โดยการตกแต่งยังคำนึงถึงความคงทน ปลอดภัย ใช้วัสดุทนไฟ และทนรอยขีดข่วน

โอกาสนี้ ทรงรับการทูลกระหม่อมถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึก ประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่ระลึกงานพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย จำนวน 4 ลาย และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ลายพิเศษ 4 สถานีที่สวยที่สุด ได้แก่ สถานีสามยอด, สถานีวัดมังกร, สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก
 
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ตินสายแรกของประเทศไทย เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง ถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ ระยะทาง 20 กิโลเมตร มี 18 สถานี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ณ บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือสถานีหัวลำโพง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และพระราชทานนามว่า เฉลิมรัชมงคล อันมีความหมายว่า งานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา
  
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และมีบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ บีอีเอ็ม เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547, โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560, ช่วงสถานีหัวลำโพง ถึงสถานีหลักสอง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีท่าพระ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
     
ในการนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นแบบจำลองขบวนรถไฟฟ้า ที่ให้บริการในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ใน 1 ขบวนมี 3 ตู้ ผลิตโดยบริษัท ซีเมนส์ ปัจจุบันมีให้บริการ 35 ขบวน เป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดป้ายโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย อันเป็นสัญลักษณ์ของการสานต่อเส้นทางการเดินรถ

จากนั้น เสด็จลงไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรับเสด็จ และต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างทั่วถึง แล้วประทับ ณ ตู้โดยสารแรกของขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน หมายเลข 44 โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ได้ร่วมขบวนไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองด้วย พร้อมกันนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมรถ ซึ่งรถไฟฟ้าพระที่นั่งขบวนนี้ มีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถเป็นสุภาพสตรี โดยวันนี้ควบคุมรถด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเข้าใกล้แต่ละสถานีจะใช้ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร ไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค มีเส้นทางผ่านรวม 9 สถานี โดยมีอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งพระนคร เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพ สถานีใต้ดินแห่งแรกของฝั่งธนบุรี ระยะทางลอดประมาณ 250 เมตร โดยมีความลึกลงไปใต้ผิวแม่น้ำเจ้าพระยา 30 เมตร ลึกจากท้องน้ำ 7 เมตร ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษ ก่อสร้างเป็นอุโมงค์คู่ขนาน คืออุโมงค์จากฝั่งพระนครมาฝั่งธนบุรี และอุโมงค์จากฝั่งธนบุรี มาฝั่งพระนคร โดยเส้นทางจะค่อย ๆ ยกระดับขึ้นสู่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ สถานีรถไฟฟ้าบางไผ่ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม 48 สถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ สถานีรถไฟฟ้าบางแค และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร สำหรับแนวเส้นทางโครงการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร โดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นวงกลม ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ 16 สถานี รวม 20 สถานี ซึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้เสนอโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ใช้ชื่อเส้นทาง ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ว่า เฉลิมรัชมงคล ด้วยเช่นกัน อันเป็นการรวมสายสีน้ำเงินทั้งสายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์

โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยาย แบ่งแนวเส้นทางการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงหัวลำโพง-บางแค มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทางวิ่งอุโมงค์คู่รางเดี่ยว มีสถานีใต้ดิน 4 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ-บางแค ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีสถานียกระดับ 7 สถานี โดยเริ่มจากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลวาส วังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาดลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ มีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อ บริเวณเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม สิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก ส่วนช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมด รวม 9 สถานี เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ผ่านแยกเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เข้าถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค

เมื่อรถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินออกจากรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สำหรับรูปแบบสถานีรถไฟฟ้า มีโครงสร้าง 3 ชั้น ประกอบด้วยชั้นระดับถนน ชั้นออกบัตรโดยสาร และชั้นชานชาลา ซึ่งมีทั้งแบบชานชาลากลาง สำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่งใช้ชานชาลาร่วมกัน, แบบชานชาลาข้าง แยกผู้โดยสารเป็น 2 ฝั่งของแนวรถไฟฟ้า และแบบชานชาลาซ้อน แบ่งชานชาลาเป็น 2 ชั้น ในสถานีที่มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัด ทุกสถานีจะติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติกั้นที่ชานชาลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพลัดตกรางในระหว่างรอรถไฟฟ้า รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร ทางลาด ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีอาคารจอดแล้วจร 2 อาคาร ให้บริการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง

ทั้งนี้ รฟม. ยังตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมของประเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย ขยายการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดความแออัดของเมืองด้วยการขยายความเจริญออกจากศูนย์กลาง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
    
โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ บริเวณลานหน้าห้างเดอะมอลล์ บางแค ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้มารอชื่นชมพระบารมี โดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องตลอดเส้นทาง สำหรับบริเวณสถานีหลักสอง เป็นพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก สามารถเชื่อมต่อไปถนนพระราม 2 เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคใต้ มีถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษม และถนนกาญจนาภิเษก เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าฯ นี้ มีส่วนช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชาชนที่อยู่อาศัยในย่านนี้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด