ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

เวลา 15.58 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังเมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สิริอายุได้ 48 ปีเศษ

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2514 ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปัจจุบัน, ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ได้ประกอบคุณงามความดีมากมาย โดยเป็นศิลปินวาดภาพพุทธศิลป์ สร้างผลงานประติมากรรมทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ทำงานเพื่อรับใช้ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นอาจารย์สอนศิลปะประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคยร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย และตุรกี นอกจากนี้ ยังผลิตงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการเป็นอย่างมาก รวมถึงทำประโยชน์แก่สังคมอีกหลายด้าน เช่น ร่วมเป็นจิตอาสาวาดภาพฉากบังเพลิง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และออกแบบผลงานศิลปะต่าง ๆ เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และเคยถวายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในหลายโอกาส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด