ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 17.46 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 จำนวน 219 นาย, โรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 77 นาย, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 85 นาย และพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรชายจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 นาย

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา นำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด