สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ร้องตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ทิ้งไว้เกือบปีไม่ซ่อม

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจ 2 โครงการเกี่ยวกับน้ำใน 2 จังหวัด