ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอยุธยา ร้องตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเกือบปีไม่แก้ไข ตอนที่ 1

“เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำที่อยุธยา ก่อสร้างไม่เสร็จพังทิ้งไว้เกือบปีใครรับผิดชอบ ?”

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างไม่เสร็จเขื่อนพังก่อนครบสัญญา ส่งมอบงานเดือนมกราคม ที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 1 ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งระบุว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพังช่วงต้นปีนี้ชาวบ้านที่สัญจรทางแม่น้ำเกรงได้รับอันตรายจากโครงสร้างเขื่อนที่พังไปในแม่น้ำ เพราะผ่านมานานแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไข คอลัมน์หมายเลข 7 สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

เขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้เป็นระยะที่ 3 มี 2 ช่วง ความยาว 372 เมตร อยู่ในพื้นที่หมู่1, 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำต่อจากเขื่อนเดิมที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบ ใช้งานมานานร่วม 20 ปี ยังมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ส่วนเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำตามที่ อบต.บ้านโพ ขอสนับสนุน เพื่อให้เชื่อมต่อกับเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะที่ 1, 2 โดยทำสัญญาจ้างบริษัทแอล.พี.พี ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ก่อสร้างตามแบบที่จ้างเอกชนออกแบบ เริ่มงาน 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 8 มกราคม 2563 ค่าจ้าง 35,980,000 บาท

ด้านนายช่างโยธาธิการชี้แจง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังปลายปีที่แล้วเพราะเสาเข็มที่ออกแบบไว้ 19 เมตร ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงสั่งหยุดงาน กำลังปรับแบบก่อสร้างใหม่ ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างและการคุมงาน

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการนี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อใดและใครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7