เกาะกระแสออนไลน์

เปิดปฏิทิน! อัปเดตวันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 วางแพลนเที่ยวล่วงหน้า

เช็กวันหยุดยาว เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563  มีวันไหนบ้าง? หยุดสัปดาห์ไหนเที่ยวคุ้มสุด ไปอัปเดตกันเลย!

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 แล้ว แม้ปีนี้อาจจะยังท่องเที่ยวเที่ยวได้ไม่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ก็สามารถทดแทนกันได้ด้วยการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย แต่ก่อนจะวางแผนท่องเที่ยว ไปเปิดปฏิทินเช็กวันหยุดยาวใน 2 เดือนสุดท้ายของปีกันก่อนดีกว่า

สำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำให้เดือนพฤศจิกายน จะมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 นั่นเอง

สรุปวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

-วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดพิเศษ)
-วันศุกร์ที่  20 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดพิเศษ)
-วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)
-วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/17/5fb350be5f9991.32508910.jpg


ส่วนในเดือนธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเลื่อนวันหยุดชดเชย วันที่ 5 ธันวาคม จากเดิมซึ่งตรงกับวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันที่ 11 ธันวาคม ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

เดือนธันวาคม 2563 จึงมีวันหยุดดังนี้

-วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)
-วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 (วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. จากเดิมวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาหยุดตรงกับวันนี้แทน เพื่อให้เป็นหยุดยาว)
-วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563  (วันหยุดปกติ)
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 (วันหยุดปกติ)https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/17/5fb350bed335c9.96275173.jpg

ทั้งนี้วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.นั้น ถือเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะได้หยุดตามปฏิทินดังกล่าวแน่นอน ส่วนพนักงานภาคเอกชน ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัท

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการ หรือทำงานตามปกติในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน โดยคงวันหยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคมตามกำหนดเดิม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และป้องกันผลกระทบด้านการทำธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

แต่เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน

ดังนั้นภาคเอกชน ที่หยุดตามวันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีวันหยุดยาวในเดือนธันวาคม 2 ช่วง คือ 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) - 7 ธันวาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันพ่อ) และ ช่วงวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News