7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำทิ้งงาน จ.เชียงใหม่

ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care หลังผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้งงานนานหลายเดือน

ร้องเรียนแฟนเพจ Ch7HD Social Care จาก ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ตอนนี้ผมและชาวบ้าน หมู่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง ได้รับความเดือดร้อน เพราะหลังจากที่ทางเทศบาลต้นเปา ได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณบ้านสันมะฮกฟ้า-บ้านสันป่าค่า เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 14 มกราคม 2563 สัญญาสิ้นสุด 11 กรกฏาคม 2563 แต่ดูสภาพงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ผมก็รออยู่ว่าทางเทศบาลต้นเปาจะมาแก้ไขยังไงบ้าง ผ่านไปเกือบจะ 4 เดือนแล้ว ผมไม่สามารถนำรถเข้าออกบ้านได้ ครั้นจะจอดที่ไหล่ทางก็จอดไม่ได้เพราะไหล่ทางท่อก็ไม่มีฝาปิด และยังเสี่ยงอันตรายด้วย

ร้องเรียนแฟนเพจ Ch7HD Social Care จาก ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายผิวจราจรและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขัง ตามสัญญาโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 18 ตุลาคม 2563 ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปตามสัญญาแล้ว ยังสร้างไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ทั้งรางระบายน้ำที่มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าขังส่งกลิ่นเหม็น และฝาปิดรางระบายน้ำก็ไม่มี ทั้งยังมีขนาดสูง ทำให้รถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านลำบาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ได้