ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอยุธยา ร้องตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเกือบปีไม่แก้ไข ตอนที่ 2

เขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำโครงการนี้ตามที่ อบต.บ้านโพขอสนับสนุน

โดยทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้าง 2 ช่วงรวมความยาว 372 เมตร เพื่อเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะที่ 1, 2 ตามแบบที่จ้างเอกชนออกแบบ เริ่มงาน 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 8 มกราคม 2563 ค่าจ้างเกือบ 36 ล้านบาท เขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้ ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองสั่งหยุดงานหลังก่อสร้างไม่เสร็จ พังเสียหายปลายปีที่แล้วก่อนครบสัญญา แต่ผ่านมาเกือบปียังไม่มีการแก้ไข

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหานี้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 1 ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน ชาวบ้านที่สัญจรไปมาเกรงได้รับอันตราย

จากโครงสร้างเขื่อนที่พังไปในแม่น้ำ โดยนายช่างโยธาธิการและผังเมืองยอมรับว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพราะเสาเข็มที่ออกแบบไว้ 19 เมตร ไม่เพียงพอต่อความลึกของแม่น้ำจึงต้องปรับแบบก่อสร้างใหม่

การสั่งหยุดงานขณะที่ครบสัญญาโครงการนี้แล้ว นั่นเท่ากับว่าราชการต่อสัญญาให้เอกชน ทั้งที่ต้องส่งมอบงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง 8 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากเป็นตามที่นายช่างกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจง อดีตผู้ว่า สตง. ยืนยันเอกชนที่ออกแบบและเอกชนที่ก่อสร้าง ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบจนกว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้ ได้รับการแก้ไขและใช้งานได้ เพราะนี่คือ เงินของแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7