ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 17.55 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุณหะวัณ พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 281 นาย​ ทั้งนี้​ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงที่ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ มีภารกิจหลักในการให้การศึกษา​ การฝึกอบรม​ การส่งเสริมวิชาการตำรวจ และการศึกษาวิจัย​ ​มีหน่วยงานต่าง ๆ​ สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจ

ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายตำรวจใหม่ที่สำเร็จการศึกษา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด