7HDร้อนออนไลน์

รู้ผลวันนี้ โหวตแก้ รธน. "ชวน" วอนลงมติให้กระชับ

วันนี้ ( 18 พ.ย.63 ) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่จะมีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ในวันนี้ ว่ากระบวนการในการลงคะแนนออกเสียงจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุม โดยจะเป็นการขานชื่อสมาชิกทีละคน เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาประกาศว่าตนเองจะลงมติอย่างไร ทีละฉบับ ทั้งนี้จะขอร้องให้สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนไม่ประกาศชื่อตนเองซ้ำ และขออย่ามีคำสร้อย เช่นการประกาศว่ารับหลักการด้วยอย่างยิ่ง เพื่อประหยัดเวลา เพราะสมาชิกรัฐสภามีกว่า 700 คน หากทำเช่นนั้นจะต้องใช้เวลามาก โดยคาดว่าการลงมติจะแล้วเสร็จในเวลา 18.00 น.

ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลเรื่องการลงคะแนนหรือไม่ นายชวน กล่าวว่าการชุมนุมกับการประชุมต้องแยกออกจากกัน ซึ่งเดิมทีมีข้อตกลงว่าจะไม่ให้โหวตในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจาก สว.มีความกังวลเพราะมีประสบการณ์มาก่อน และรู้สึกน้อยใจที่การอภิปรายไม่จบตั้งแต่คืนวันที่ 17 พ.ย.63 ทั้งที่คุยกันแล้วว่าจะให้จบ เพื่อโหวตในวันที่ 18 พ.ย.63 เพราะมีบางพรรคการเมืองไม่ส่งรายชื่อผู้อภิปราย ทำให้ต้องมีการอภิปรายต่อและลงมติในวันนี้

เมื่อถามว่า หากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ไม่ได้รับหลักการจากรัฐสภาจะมีผลอย่างไร นายชวน กล่าวว่า ร่างดังกล่าวจะตกไป และไม่สามารถเสนอได้อีกในสมัยประชุมนี้ แต่สามารถเสนอใหม่อีกครั้งได้สมัยประชุมหน้า