7HD ร้อนออนไลน์

เพื่อไทยแถลงรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ แต่ย้ำชัดไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2

วันนี้ (18 พ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมพรรค ก่อนลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทั้ง 7 ร่าง นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ แกนนำพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวจุดยืนของพรรคในทิศทางการโหวตร่างของภาคประชาชน

นายสมพงษ์ กล่าวว่าญัตติของภาคประชาชนที่ส่งเข้ามาเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้นักกฎหมายและได้มีวินิจฉัยว่า ญัตติของภาคประชาชนไม่มีหลักการใดๆ ที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 255 จึงเป็นที่แน่ชัดแล้ว ว่าญัตติของภาคประชาชนไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเลย พร้อมกันนี้นายสมพงษ์ ได้ขอให้ที่ประชุม สส.ยกมือโหวต ทำให้เห็นว่า สส.ของพรรคเพื่อไทยจะรับร่างของภาคประชาชน หลังจากนั้นนายวัน อยู่บำรุง สส.กทม.พรรคเพื่อไทย ได้ขอเสียงยกมืออีกครั้งว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่ขอแตะต้องหมวดหนึ่งและหมวดสอง ซึ่ง สส.ทั้งหมดก็ยกมือเห็นด้วย

ขณะที่นายสุทิน กล่าวถึงความกังวลเรื่องการถูกยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ เกรงจะถูกยุบพรรคหากมีการรับร่างของภาคประชาชน ว่าตนได้คลายกังวลแล้วเพราะนายชวนได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ร่างของประชาชนไม่ได้เข้าข่ายว่าล้มล้างการปกครองหรือเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ ฉะนั้น สส.ของพรรคเพื่อไทยจึงยึดถือและเชื่อมั่นตามที่นายชวนได้วินิจฉัยไว้ และจะโหวตรับหลักการ แต่ถ้าจะผิดนายชวนต้องผิดคนแรก พรรคเพื่อไทยจึงมั่นใจและจะยกมือให้ผ่าน