ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : รับมือปัญหาฝุ่นทั่วไทย

ซีรีส์หมอกควันไฟ และปัญหาฝุ่น PM2.5 วันนี้คุณธนพัต กิตติบดีสกุล จะพาไปดูที่ภาคเหนือ ซึ่งวิกฤตไม่แพ้กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปดูว่าจะแก้ปัญหาได้ตามที่ประกาศหรือไม่...