ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรขุดดินหายไปไหน ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. สัปดาห์ที่แล้วกลับไปติดตาม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบางคลาน - แม่น้ำยม อำเภอโพทะเล

จังหวัดพิจิตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทำสัญญาที่ 2 จ้างเอกชนรายเดียวกับที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จ้างให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มงาน 14 พฤษภาคม สิ้นสุดสัญญา 29 พฤศจิกายนปีนี้ ค่าจ้างกว่า 30 ล้าน 500,000 บาท งานส่วนนี้ทำต่อจากสัญญาแรกโครงการประตูระบายน้ำบางคลาน ค่าจ้าง 6,000,000 บาท ส่งมอบและตรวจรับงาน 27 สิงหาคมที่ผ่านมา จ่ายค่าจ้างแล้ว โดยหักค่าขุดลอกดินออก 80,000 บาท จากข้อสังเกตคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ที่ตรวจพบว่างานส่วนนี้รวมอยู่ในค่าจ้างสัญญาที่ 2 แล้ว

การตรวจสอบครั้งนี้ ขยายผลหลังเคยตรวจสอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าหลังประตูระบายน้ำมีน้ำขังอยู่ มีคันดินกั้นไว้ไม่ให้ไหลไปรวมกับแม่น้ำยม โดยไม่มีคนงานทำงาน นับตั้งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อนุญาตให้เอกชนหยุดงาน 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

ส่วนดินที่ขุดลอกจากโครงการนี้ 5,000 ลูกบาศก์เมตร ตากไว้ในแม่น้ำยมรอให้แห้งเพื่อนำกลับมาใช้ ยังจมน้ำ บางส่วนละลายไปกับกระแสน้ำ

นอกจากนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังได้รับข้อมูลร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ดินส่วนหนึ่งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการนี้หายไป สอดคล้องกับภาพที่ช่างภาพคอลัมน์หมายเลข7 ถ่ายไว้ก่อนหน้านั้น

ขณะที่นายช่างผู้คุมงานก่อสร้าง ยืนยันดินไม่ได้หายไปไหน

งานก่อสร้างโครงการนี้จะนำดินจากที่ใดมาเพิ่ม เอกชนจะกลับมาทำงานเมื่อใดติดตาม ได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7