7HDร้อนออนไลน์

ป.ป.ส.ตัดทำลายกัญชา 14 แปลง ลักลอบปลูกบนเขาภูพาน

วันนี้ ( 18 พ.ย.63 ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) ภาค 4 ร่วมกับนายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตัดฟันต้นกัญชาผิดกฎหมาย ลักลอบปลูกในพื้นที่ อ.กุดบาก หลังการสำรวจพื้นที่และตรวจพบการลักลอบปลูกกัญชา ตามแผนการสำรวจประจำปี 2563/64 ในพื้นที่ จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ และ จ.อุดรธานี โดยสำรวจพบแปลงลักลอบปลูกกัญชาในพื้นที่เขาภูพาน 14 แปลง   

น.ส.นุชนีย์ จันทนุช ผอ.ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ส.ภาค 4 เปิดเผยว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 การปลูกต้องได้รับอนุญาต และเป็นการปลูกเพื่อการวิจัย หรือใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น บุคคลทั่วไปไม่สามารถปลูกได้  หลังจากสืบทราบว่าบนเขาภูพานยังมีการลักลอบปลูกกัญชาโดยผิดกฎหมาย จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กระจายกำลังเข้าไปตัดและเผาทำลายกัญชาที่ตรวจพบทั้ง 14 แปลง ซึ่งพบว่าผู้ลักลอบปลูก เลือกใช้พื้นที่ป่ารกทึบ ผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยว และมีการลดขนาดแปลงปลูกลง เพื่อให้ยากต่อการตรวจพบของเจ้าหน้าที่ โดยหนึ่งแปลงจะปลูกกัญชาประมาณ 10 ต้น   

สำหรับกัญชาที่ตรวจพบเป็นพันธุ์หางกระรอก มีอายุประมาณ 4-5  เดือน ความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร โดยวันนี้ได้ทำลายพืชกัญชาทั้ง 14 แปลง และได้เก็บกัญชาบางส่วนไว้เป็นของกลางในคดี รวมถึงการนำไปวิจัยด้วย