7HD ร้อนออนไลน์

เสร็จสิ้นลงมติ 7 ร่างรัฐธรรมนูญ สว.ส่วนใหญ่โหวตรับร่างที่ 4 ยกเลิกโหวตเลือกนายกฯ

การลงมติโหวตรับ ไม่รับ และงดออกเสียงในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ  เริ่มต้นในเวลา 13.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.43 น. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น เว้นแต่มีช่วงหนึ่งที่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.เพื่อไทย ลุกขึ้นพูดก่อนการลงมติว่าตนมีข้อมูลแต่กลับไม่ได้อภิปราย ทำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ต้องปิดไมค์ก่อนอนุญาตให้นายศรัณย์วุฒิ ลงมติ โดย ส.ส.พรรคฝากฝั่งรัฐบาลส่วนใหญ่อย่าง พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์  นั้นโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญในฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน แต่มีเสียงของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.พลังประชารัฐ และนายชุมพล จุลใส ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่โหวตสวนมติพรรค โดยคว่ำไม่รับหลักการทั้ง 7 ฉบับ ขณะเดียวกัน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. พรรคไทยศรีวิไลย์ รับหลักการทั้ง 7 ฉบับ

ส่วนฝากฝั่งของฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชาติ ส่วนใหญ่เสียงที่ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ

ด้าน สว.แม้จะมีเสียงแตก อย่าง ส.ว.ที่มาจากทหารส่วนใหญ่รับร่างฉบับที่ 1 และ 2 แต่จะสังเกตได้ว่าเกินคาดหมายที่ สว. ส่วนใหญ่มีทิศทางรับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ซึ่งฉบับดังกล่าวเสนอให้ยกเลิกให้อำนาจ สว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ที่ฮือฮาน่าจะเป็น พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายกรัฐมนตรี โหวตคว่ำไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ขณะนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นายพิศาล มาณวพัฒน์ และนายพีรศักดิ์ พอจิต รับร่างรัฐธรรมนูญของไอลอว์ ขณะเดียวกันว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี โหวตคว่ำร่างทั้ง 7 ฉบับ

ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่านายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ และ นางสาวพรพิมล ธรรมศาล ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่เข้าร่วมการลงมติในครั้งนี้ ส่วนนางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาโหวตเป็นคนสุดท้ายโดยลงมติไม่รับร่างของไอลอว์