ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลพัทลุง

นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางชายแดนใต้ และเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้นยังสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่น ๆ ได้ในอนาคต

จากนั้น เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับครื่องช่วยหายใจพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผู้ป่วยอาการหนักและมีราคาสูงจัดหาซื้อยาก โดยก่อนหน้านี้เคยได้รับพระราชทานชุด PPE หน้ากาก N-95 หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด