7HD ร้อนออนไลน์

ทบ.อ้าแขนรับชาวนา เปิดค่ายให้ตากข้าวลดกระแสดรามาตากข้าวบนถนน

หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ชาวนานำข้าวไปตากบนถนนสายต่างๆ ซึ่งมีทั้งผู้แสดงความเห็นใจชาวนาที่จำเป็นต้องตากข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาได้เพื่อลดความชื้น แต่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ตากข้าว และมีทั้งผู้ที่ตำหนิว่าเป็นการกระทำที่สร้างความลำบากแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน แถมยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ล่าสุดวันนี้ (19 พ.ย. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศเปิดพื้นที่ชั่วคราวให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตาก รวมถึงให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวช่วยรับซื้อข้าวเปลือกมาสีในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อความเดือดร้อนในขณะนี้

ที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จึงหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้  ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้  เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรงกับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง