ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชาชนยังคงเดินทางออกต่างจังหวัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.รายงานตัวเลขผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 โดยเมื่อวานนี้ บขส. จัดโดยสาร บขส.,รถร่วม, รถตู้ เที่ยวไป รวม 4,502  เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัยจำนวน 63,321 คน  โดยปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากวันปกติเล็กน้อย และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ส่วนวันนี้ ได้จัดรถไว้กว่า 6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้กว่า 120,000 คน ซึ่งช่วงเช้าปรากฏว่ายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดต่อเนื่อง แต่ก็บางตากว่าเมื่อวานนี้ ซึ่งพนักงานขายตั๋วโดยสาร บอกว่า ปีนี้มีวันหยุดยาวบ่อยครั้ง ประชาชนจึงทยอยเดินทางตลอดปี หยุดยาวครั้งนี้จึงทำให้คนเดินทางน้อย หรือลดลงจากช่วงวันหยุดยาวปกติประมาณ 70% หลายคนนิยมเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งมากกว่าจองตั๋วล่วงหน้า ส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปยังจุดหมายจังหวัดใกล้ๆ เนื่องจากค่าโดยสารไม่แพงมาก คาดว่าหลายคนคงรอเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งบางบริษัททัวร์ บอกว่า ตอนนี้ยอดจองตั๋วช่วงเทศกาลปีใหม่เริ่มมีเข้ามาแล้ว

ไม่ต่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือหัวลำโพง ผู้โดยสารทยอยเดินทาง ไม่หนาแน่นเหมือนช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผ่านๆ มา มีเพียงเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยว เช่นกรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ- หนองคายที่ได้รับความนิยม เดินทางไปท่องเที่ยว จนบางเส้นทางต้องเพิ่มตู้โดยสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง