ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตือนหยุดยาว เข้าห้องน้ำระวังโควิด-19 แนะ 7 จุดเสี่ยงสัมผัสเชื้อ

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก โดยรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงสุขลักษณะในการใช้ส้วมอย่างปลอดภัย สำหรับปีนี้ กรมอนามัย เผยผลสำรวจ 5 ส้วมที่ควรปรับปรุง อันดับแรก คือ ห้องส้วมสาธารณะที่วัด เนื่องจากเป็นสถานที่มีคนหนาแน่น และเข้าออกตลอด รองลงมาเป็น ตลาดสด, สวนสาธารณะ, ส้วมริมทาง และโรงเรียน

ในขณะที่ห้องส้วมที่ดีที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ห้องส้วมที่ห้างสรรพสินค้า, ปั๊มน้ำมัน และสถานีขนส่งทางอากาศ หรือ สนามบิน

และในวันนี้ รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ไปล้างห้องส้วม ที่ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี พร้อมเตือนว่า การเข้าใช้ห้องส้วมสาธารณะวิถีใหม่ ให้ระวังจุดเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1.ฝาฉีดชำระ 2.ที่กดโถส้วม 3.โถปัสสาวะ 4.ลูกบิด และกลอนประตู 5.ที่รองนั่งโถส้วม 6.พื้นห้องน้ำ และ 7.ก๊อกน้ำ ต้องทำความสะอาดก่อนใช้งาน รวมถึงล้างมือทุกครั้งหลังใช้งานแล้ว

ทั้งนี้ หากไม่ระวัง และเกิดการกระจายตัวของเชื้อโรคในห้องส้วม จะทำให้เชื้อโรคนั้น ฝังตัวอยู่ในห้องน้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง