ห้องข่าวภาคเที่ยง

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8 คน

ศูนย์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 คน เดินทางมาจากเยอรมนี 1 คน, อินเดีย 1 คน, ญี่ปุ่น 1 คน, สเปน 1 คน, อิตาลี 1 คน และสหราชอาณาจักร 3 คน ซึ่งทั้งหมดเข้ากักตัวที่ State Quarantine แล้ว

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,888 คน วันนี้หายป่วยเพิ่ม 13 คน รวมรักษาหายแล้ว 3,742 คน และยังรักษาอาการอยู่โรงพยาบาล 86  คน