ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ศูนย์พึ่งได้ ลดติดเชื้อร้าย ฆ่าตัวตาย

นี่คือ คำยืนยันจากหัวหน้าพยาบาลศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ ที่ระบุชัด การถูกทำร้ายร่างกาย และคุกคามทางเพศ ยังเป็นคดีความอันดับต้นๆ ที่เหยื่อถูกกระทำมากที่สุดตลอด 28 ปี ที่เปิดให้บริการ ยิ่งก้าวเข้าสู่โลกไซเบอร์ยิ่งทำให้ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ที่นำมาซึ่งความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาศูนย์พึ่งได้ ให้การเยียวยาเหยื่อ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการฆ่าตัวตายอย่างได้ผล จากเหยื่อที่ถูกส่งตัวเข้ามารับบริการเฉลี่ยปีละ 800 คน โดยมีทีมสหวิชาชีพ ที่บูรณาการงานการช่วยเหลือตั้งแต่รับตัวผู้ป่วย ไปจนถึงวางแผนการเยียวยา

เหยื่อจากความรุนแรง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่เด็กและสตรีเท่านั้น ที่ผ่านมามีข้าราชการตำรวจไม่น้อย ที่เผชิญความเครียดและไม่อาจเปิดใจกับใครได้ นำไปสู่การฆ่าตัวตายสำเร็จ เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ส่วนหนึ่ง แพทย์ใหญ่

โรงพยาบาลตำรวจสะท้อนว่า เป็นผลมาจากความเครียดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการดูแลผู้ชุมนุมตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

โรงพยาบาลตำรวจ ยังเตรียมขยายผลการรักษาด้านจิตวิทยา ไปยังตำรวจภูธรภาคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค 5 ซึ่งพบสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงที่สุด และจะขยายบริการให้ครอบคลุมถึงการดูแลประชาชน เหยื่อจากความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วย