ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรขุดดินหายไปไหน ตอนที่ 2

ข้อสงสัยของชาวพิจิตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรวัดบางคลาน-แม่น้ำยม ว่าดินที่ขุดลอกในโครงการนี้หายไปไหน คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบว่าดิน 5,000 ลูกบาศก์ส่วนนี้ มีการนำไปตากไว้ในแม่น้ำยม รอให้แห้งจะนำกลับมาใช้ แต่ขณะนี้ดินยังจมน้ำบางส่วนละลายไปกับกระแสน้ำ

นายช่างผู้คุมงานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และเอกชนคู่สัญญา ยืนยันว่า นำดินกลับมาใช้แล้ว 2,000 ลูกบาศก์เมตร งานส่วนที่เหลือต้องซื้อดินมาเพิ่ม เพื่อใช้บดอัดปรับพื้นที่วางเรียงกล่อง Gabion ให้มั่นคงแข็งแรง แต่เอกชนได้รับอนุญาตให้หยุดงานตั้งแต่ 24 สิงหาคมจนถึงขณะนี้ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 หลังมีน้ำจากตอนเหนือไหลลงมาท่วมพื้นที่ก่อสร้าง   

ขณะที่ สัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. กลับไปตรวจสอบโครงการนี้ ชาวบ้านบอกว่ามีการขุดดินเพิ่ม ที่ด้านข้างของถนน 2 ฝั่งหลังประตูระบายน้ำ โดยนายช่างคุมงานยืนยัน ดินไม่ได้หายไปไหน

อดีตผู้ว่า สตง. ยังมีข้อสังเกตงานก่อสร้างถนน 2 ฝั่ง ในโครงการนี้ จะมีผลต่อการขยายเวลาในสัญญา หรือไม่ ขณะที่นายช่างคุมงานไม่มีคำตอบที่ชัดเจน จะให้เอกชนกลับมาทำงานต่อเมื่อใด

มีข้อสังเกต หากนำโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จ้างเอกชนจากจังหวัดศรีสะเกษก่อสร้าง ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท เอกชนได้รับอนุญาตให้หยุดงานเช่นกัน แต่ขณะนี้กลับมาทำงานต่อแล้ว

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7