ข่าวภาคค่ำ

เปิดไทม์ไลน์แก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดแล้วเสร็จกลางปี 2565

เปิดไทม์ไลน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คาดจะเริ่มทำประชามติได้ช่วงเดือนมีนาคม 2564 ก่อนตั้ง สสร. มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วเสร็จช่วงประมาณกลางปี 2565

หลังที่ประชุมรัฐสภา รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแล้ว ได้ตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน 45 คน เป็นสัดส่วน สว. 15 คน และ สส. 30 คน กำหนดประชุมนัดแรกวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเลือกประธาน และหารือกรอบการทำงาน โดยมีข้อตกลงที่จะยึดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งกรรมาธิการชุดนี้จะมีเวลาในการแปรญัตติ และพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายทั้งหมด 45 วัน ก่อนที่จะรายงานต่อรัฐสภา เพื่อลงมติในวาระ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม หากมีสมาชิกต้องการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจของรัฐสภา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องรอเวลาไปอีก 1 เดือน ก่อนที่เดินหน้าจัดทำประชามติ ซึ่งขณะนี้กฎหมายประชามติกำลังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา คาดว่าจะบังคับใช้ได้ช่วงมีนาคม 2564 โดยเมื่อจัดทำประชามติเสร็จสิ้นแล้ว รัฐสภามีเวลาตรวจสอบรายละเอียด 15 วัน จึงนำรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ทั้งนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้แล้ว ขั้นตอนการตั้ง สสร. ก็จะเริ่มนับหนึ่งทันที ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน ในการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง สสร. ทั้ง 200 คน เพื่อมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นกรอบเวลา 120 วัน หรือ 240 วัน