ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ภายหลังพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม

เวลา 19.23 น. วานนี้ ภายหลังพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ภายในบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ราชการฯ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่มาจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุและทุพพลภาพจากอำเภอเมือง และจากจังหวัดใกล้เคียง ทั้งกรุงเทพมหานคร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร โดยต่างเดินทางมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อหวังจะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ทุกคนต่างปลื้มปิติ และพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีกองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ และให้บริการทันตกรรม รวมถึงดูแลราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ทรงโบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 21.18 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด