ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 14.50 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรค ทันตกรรม การเจาะโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย และการแพทย์แผนไทยที่ร่วมกับอาสาสมัครแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี นำนวัตกรรมด้านแพทย์แผนไทยไปร่วมให้บริการ อาทิ สเปรย์ลูกประคบ, แผ่นแปะยาสมุนไพร แทนการพอกยา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง โรคของสัตว์ และการติดต่อของโรคที่อาจจะติดสู่คน จากทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังโปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรค สำหรับหาแนวทางป้องกัน

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งได้พระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็ก พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคก้อนเนื้องอกที่หัวใจ, แผลไฟไหม้ ระดับ 3, โรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง, โรคไต, โรคท้องผูกไม่ทราบสาเหตุ และโรคหลอดเลือดอักเสบ โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ โดยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎร ทรงซักถามอาการ พร้อมพระราชทานเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวและสุขภาพ, หลักสูตรรังสีเทคนิค และหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ถวายรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพระดำริในการสร้างโอกาสเรียนรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

จากนั้น พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในการดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. และเข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ 139 คน ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 18 เมื่อปี 2512 ในปี 2563 ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 18 ครั้ง ปัจจุบัน มีสมาชิก พอ.สว. 1,791 คน สำหรับ การออกหน่วยวันนี้ มีผู้มารับบริการ 97 คน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ 55 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เฝ้า พร้อมทั้งมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด