ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร ณ วัดจันทรัตนาราม จังหวัดขอนแก่น

เวลา 15.53 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดจันทรัตนาราม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ทรงหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร อ่อนจันทร์ ชินปุตฺโต อดีตเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะอำเภอพล พระเกจิชื่อดังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกศิษย์หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้เคารพสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วัดจันทรัตนาราม หรือวัดพระธาตุเมืองพล เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อปี 2495 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2515 ต่อมาปี 2525 ได้เริ่มก่อสร้างปูชนียสถานสำคัญ อาทิ อุโบสถ วิหารคต และพระธาตุเจดีย์ทรงเหลี่ยมจตุรมุข โดยเมื่อปี 2527 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมสารีกธาตุ พร้อมด้วยอัฐิธาตุของพระเกจิอาจารย์ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ตลอดจนวัตถุมงคลต่าง ๆ จำนวน 84,000 องค์ บรรจุไว้ในองค์พระธาตุ เพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพล ทางวัดจึงได้ถือเอาวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันจัดงานเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพล ปัจจุบันมีพระครูวิบูลย์ธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลพล และโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคระบบทางเดินหายใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด