เช้านี้ที่หมอชิต

ร่องน้ำเกาะญวน บำบัดน้ำเสียเป็นน้ำใส แลนด์มาร์กแห่งใหม่ จ.นครสวรรค์

เช้านี้ที่หมอชิต - ต่อยอดโครงการพัฒนาเกาะญวน ให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของนครสวรรค์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ร่องน้ำเกาะญวน ภายใต้แนวคิดพลังงานสะอาด จากพื้นที่รกร้างได้กลายเป็นแลนด์มาร์ก บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำใส ก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
จนสามารถเลี้ยงปลาคาร์ปได้ ตามคุณหนอยแน่ ไปจังหวัดนครสวรรค์ จุดบรรจบของต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารสัญลักษณ์พาสาน สถาปัตยกรรมสุดสร้างสรรค์แห่งเมืองปากน้ำโพ จุดผสานของต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ รับน้ำจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใสก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำเกาะญวน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ได้แนวคิดการบำบัดน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ คล้ายกับคลองชองเกชอนที่เกาหลีใต้

ปลาคาร์ปสีสันสวยงามหลายสิบตัวที่เลี้ยงอยู่ภายในร่องน้ำด้านในเกาะญวน บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำหลังการบำบัดที่มีความใสสะอาด โดยรอบยังตกแต่งทางเดินสวยงาม มีน้ำตกเป็นม่านน้ำไหลผ่านลงมา กลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่น่าไปท่องเที่ยว

พื้นที่ร่องน้ำเกาะญวน ได้ผ่านการบำบัดมาจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งรับน้ำจากสถานีสูบน้ำเสียเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ สามารถบำบัดน้ำได้วันละ 36,000 ลูกบาศก์เมตร

น้ำที่บำบัดแล้วจะนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในส่วนของโรงงานบำบัดเอง และถูกส่งไปที่อุทยานสวรรค์ รวมทั้งส่งไปที่บริเวณร่องน้ำเกาะญวน ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิดพลังงานสะอาด จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ด้านน้ำ) ปี 2557

นับว่าเป็นต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสร้างสรรค์กลางเมืองนครสวรรค์ที่งดงาม โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกไปจนถึงยามค่ำคืน และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เรียกได้ว่าเป็นการคืนน้ำสะอาดสู่ชุมชน เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์กที่สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยคาดว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำเกาะญวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในกลางปี 2564